De premie kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie vanaf 1 september 2023

Premie kwalificerend werkplekleren

Vanaf 1 september 2023 zijn er 2 nieuwe premies voor werkplekleren in Vlaanderen.

De premie kwalificerend werkplekleren: deze premie stimuleert ondernemingen om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent.

De leerlingenpremie alternerende opleiding: deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden.

Premie kwalificerend werkplekleren (voor de onderneming)

VOORWAARDEN:

* De vestiging waar de opleiding plaats vindt ligt in het Vlaams Gewest.

* De duur van de opleiding bedraagt tenminste 4 maanden.

* Het gaat om een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs, een duale opleiding in het volwassenenonderwijs of een graduaatsopleiding Verpleegkunde.

* De onderneming wijst een mentor aan.

AANVRAAG:

De aanvraag van de premie gebeurt door de registratie van deze overeenkomst bij het departement WSE van de Vlaamse overheid.

BEDRAG:

* De premie voor de onderneming bedraagt per lerende: 600 EUR als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt en 1000 EUR als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

* De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende.

Leerlingenpremie (voor de leerling)

VOORWAARDEN:

* De leerling woont in het Vlaams Gewest.

* De duur van de opleiding bedraagt tenminste 4 maanden.

* De leerling heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs: OAO, SAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

AANVRAAG:

De aanvraag van de premie gebeurt door de registratie van deze overeenkomst bij het departement WSE van de Vlaamse overheid.

BEDRAG:

De premie voor de leerling bedraagt 500 EUR. De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen.


Op de hoogte blijven?