Aangekondigde flitscontroles in de bouw-en elektrosector donderdag 21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 organiseren de sociale inspectiediensten flitscontroles in de bouw-en elektrosector. De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) kondigt dit aan op hun website.

Valt u als werkgever onder paritair comité 124 (bouwsector) of 149.01 (elektrosector), dan is er een kans op controle van sociale inspectiediensten op donderdag 21 maart 2019. De aangekondigde controles hebben voornamelijk het doel om werkgevers te informeren en preventief op te treden. Toch zullen de bevoegde inspectiediensten kordaat optreden en indien nodig verbaliseren bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken op de sociale wetgeving.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste documenten die opgevraagd worden bij een controle door de sociale inspectiediensten. Deze lijst is niet limitatief, de sociaal inspectie kan ook nog andere documenten opvragen bij een eventuele controle.

- De arbeidsovereenkomsten met eventuele bijlagen bij de arbeidsovereenkomsten;

- De prestaties-en loongegevens van de werknemers (individuele rekening, loonbrieven, prestatielijsten, betaalbewijzen,...);

- Het arbeidsreglement;

- De afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor de deeltijdse werknemers;

- Het bewijs van aangifte van werf of Checkin@Work;

- Bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd zoals arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, limosameldingen met L1-documenten,..

Op de website van de SIOD werd er een checklist toegevoegd voor de bouwsector. Dit kan door de werkgevers in de bouwsector gebruikt worden om zich voor te bereiden op een eventuele controle door de sociale inspectiediensten.


Op de hoogte blijven?