Advies en Begeleiding

Sociaal Juridisch advies foto

Bij personeel aanwerven komt meer kijken dan enkel het brutoloon. Medewerkers aanwerven brengt verschillende kosten met zich mee. De voornaamste kosten zijn het brutoloon en de patronale socialezekerheidsbijdrage. Maar er zijn ook bijkomende kosten zoals vakantiegeld, verzekering arbeidsongevallen, eindejaarspremie, enz.

Gelukkig voorziet de overheid een aantal interessante tewerkstellingsmaatregelen. Het zou jammer zijn om hier geen gebruik van te maken. Daarom pluizen wij voor u alle steunmaatregelen uit. Daarbij krijgt u passend juridisch advies en informeren wij u in duidelijke mensentaal.

Eerste aanwerving

Heeft u een eigen zaak en werft u voor het eerst personeel aan? Dan krijgt u een fikse RSZ-vermindering. Voor de eerste medewerker hoeft u geen RSZ te betalen en voor de 5 volgende medewerkers krijgt u een vermindering.

Jongeren

Neemt u een enthousiaste jongere zonder werkervaring of diploma in dienst? Dan komt u misschien in aanmerking voor deze tegemoetkoming:

  • RSZ-vermindering voor laaggeschoolde jongeren
  • Starterslonen voor jongeren

58-plussers

Als u voor een 58-plusser kiest, dan krijgt u niet alleen een grote bagage aan ervaring, maar ook een aanzienlijke RSZ-vermindering zowel voor wie een 58-plusser aanwerft als iemand die een 58-plusser in dienst heeft.

Langdurig werkzoekend

Wie al lang werkloos is heeft het extra moeilijk om een nieuwe job te vinden. Een werkgever krijgt een premie voor de aanwerving van een nieuwe medewerker die minstens 2 jaar werkloos is.

Medewerker met een arbeidsbeperking

Geeft u kansen aan een medewerker met een arbeidshandicap? Dan biedt de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) u een compensatie voor het rendementsverlies en eventuele aanpassingen aan de werkplek.

Wenst u de kost van een medewerker te weten? Benieuwd naar de mogelijke steunmaatregelen? Neem contact met ons op!

+32 (0)56 60 50 37

Op de hoogte blijven?