Advies en Begeleiding

Sociaal Juridisch advies foto

Bij personeel aanwerven komt meer kijken dan enkel het brutoloon. Medewerkers aanwerven brengt verschillende kosten met zich mee. De voornaamste kosten zijn het brutoloon en de patronale socialezekerheidsbijdrage. Maar er zijn ook bijkomende kosten zoals vakantiegeld, verzekering arbeidsongevallen, eindejaarspremie, enz.

Gelukkig voorziet de overheid een aantal interessante tewerkstellingsmaatregelen. Het zou jammer zijn om hier geen gebruik van te maken. Daarom pluizen wij voor jou alle steunmaatregelen uit. Daarbij krijg je passend juridisch advies en informeren wij jou in duidelijke mensentaal.

Eerste aanwerving

Heeft je een eigen onderneming en werf je voor het eerst personeel aan? Dan krijg je een fikse RSZ-vermindering voor de 1ste, 2de en 3de werknemer.

Jongeren

Neem je een enthousiaste jongere zonder werkervaring of diploma in dienst? Dan kom je misschien in aanmerking voor deze tegemoetkoming:

  • RSZ-vermindering voor laaggeschoolde jongeren (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2024)
  • Startersjobs

Oudere medewerkers

Voor een werknemer van minstens 61 jaar kan er een doelgroepvermindering oudere werkende werknemers worden toegepast. Voor oudere werknemers vanaf 58 jaar en vóór de indiensttreding minstens 1 werkdag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB, kan de doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden worden toegepast. Beide doelgroepverminderingen worden afgeschaft vanaf 1 juli 2024

Langdurig werkzoekend

Wie al lang werkloos is heeft het extra moeilijk om een nieuwe job te vinden. Een werkgever krijgt een premie voor de aanwerving van een nieuwe medewerker die minstens 2 jaar werkloos is, namelijk de doelgroepvermindering voor de aanwerving van personeen zonder recente duurzame werkervaring

Medewerker met een arbeidsbeperking

Geef je kansen aan een medewerker met een arbeidshandicap? Dan biedt individueel maatwerk jou een compensatie voor het rendementsverlies en eventuele aanpassingen aan de werkplek, bestaande uit een loonpremie en/of een begeleidingspremie.

Wens je de kost van een medewerker te weten? Benieuwd naar de mogelijke steunmaatregelen? Neem contact met ons op!

+32 (0)56 60 50 37

Op de hoogte blijven?