Aangekondigde flitscontroles in de taxi-en vervoerssector vrijdag 17 mei 2019

De aangekondigde flitscontroles op vrijdag 17 mei 2019 hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter met controles op de correcte naleving van de sociale wetgeving voor de taxibedrijven en transportsector. Bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken zullen de inspectiediensten kordaat optreden en indien nodig verbaliseren.

Ten eerste is er een controle op sociale fraude. Er wordt nagegaan of er inbreuken zijn op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Ten tweede is er ook een controle op sociale documenten. Hierbij wordt er dan vooral aandacht besteed aan:

* het arbeidsreglement met de bijhorende verplichte bijlagen;

* de dimona-aangiften;

* de arbeidsovereenkomsten (en eventuele bijlagen);

* de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem.

Om u goed voor te bereiden, kan het nuttig zijn om de checklist van de SIOD even door te nemen. Dit document vindt u hier. Deze checklist bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waaraan u zich kan verwachten. Deze checklist is indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Op de hoogte blijven?