Afschaffing ziektebriefje voor één dag ziekte komt eraan!

Dokter briefje geld

Is uw werknemer één dag afwezig wegens arbeidsongeschiktheid? Dan is uw werknemer niet verplicht om een medisch attest voor te leggen. Een ontwerpwetgeving voorziet dat een werknemer 3 keer per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift moet voorleggen voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Deze vrijstelling geldt zowel voor arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. De werknemer moet de werkgever onmiddellijk meedelen op welk adres hij/zij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

Is uw werknemer een vierde keer afwezig wegens arbeidsongeschiktheid? Dan is uw werknemer wel verplicht om vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een geneeskundig attest voor te leggen.

Deze regelgeving is enkel van toepassing voor grote ondernemingen met 50 personen of meer. In kleine en middelgrote ondernemingen blijft het medisch attest bij één dag wel behouden. Binnen een jaar volgt er wel een evaluatie van de maatregel. Dan bekijkt de regering of deze regelgeving ook kan gelden voor bedrijven vanaf 20 personeelsleden.

Let wel: deze maatregel is op heden nog niet gepubliceerd en bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.

Op de hoogte blijven?