Al gehoord van een cafetariaplan?

7328333

Wat is een cafetariaplan?

Werknemers kunnen aan de hand van een door de werkgever opgesteld plan zelf hun loonpakket samenstellen. Dit is te vergelijken met het principe van zelfbediening in een cafetaria, vandaar de term cafetariaplan.

In het kader van een cafetariaplan krijgen werknemers de mogelijkheid om delen van het klassieke loon (eindejaarspremie, een percentage van het maandelijkse brutoloon, bonus,...) om te ruilen naar een ander voordeel die de werknemer meer voldoening geeft.

Waarom een cafetariaplan?

De invoering van een cafetariaplan leidt tot een win-win situatie voor werkgever en werknemer.

De keuzevrijheid van de werknemer staat centraal. Werknemers worden aangemoedigd om (binnen het assortiment aangeboden door de werkgever) de voordelen te kiezen die het best aansluiten bij hun persoonlijke levenssfeer.

De invoering van een cafetariaplan maakt deel uit van een modern en flexibel loonbeleid. De werkgever profileert zich immers als een geëngageerde en interessante partij die oog heeft voor de persoonlijke noden van zijn of haar werknemers. Door net in te spelen op de individuele noden van de werknemers, kan men verwachten dat het engagement en motivatie van de werknemer de hoogte ingaat. In tijden van de 'war-for-talent' kan dit beleid het verschil maken voor jouw onderneming.

Hoe werkt een cafetariaplan?

Het opstellen van een cafetariaplan bestaat uit 2 delen:

  1. Het creëren van een budget dat wordt 'opgeladen' in het cafetariaplan door de werkgever
  2. Het spenderen van dit budget door de werknemer

Het creëren van een budget in het cafetariaplan

Om een budget te creëren voor het cafetariaplan, komen de werkgever en de werknemer overeen om een deel van het 'klassiek loonpakket' in te ruilen voor andere voordelen die de werkgever ter beschikking stelt in kader van het cafetariaplan.

Het budget kan men creëren door gebruik te maken van bijvoorbeeld een percentage van het maandelijkse brutoloon of bijvoorbeeld de eindejaarspremie. Meestal wordt de eindejaarspremie gekozen om budget te creëren in het cafetariaplan.

Het spenderen van het budget in het cafetariaplan

Een werkgever kan een hele waaier aan voordelen beschikbaar stellen in het cafeteriaplan waaruit de werknemer kan kiezen. De keuzevrijheid van de werknemer staat hierbij centraal. Dit houdt ook in dat de werknemer ook de keuze heeft om niet in te stappen in het cafetariaplan.

Hierbij een aantal voorbeelden van voordelen:

  • Mobiliteit: bijvoorbeeld bedrijfsfiets
  • Aanvullende sociale zekerheid: bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering voor het gezin
  • Multimedia: bijvoorbeeld smartphone
  • Work-life voordelen: bijvoorbeeld extralegale vakantiedagen

Tip: we adviseren om het best simpel te houden en de keuzemogelijkheden te beperken. Vraag aan je werknemers wat hun favoriete voordelen zijn en baseer je hierop om een lijst van voordelen samen te stellen die populair blijken bij jouw werknemers.

Communicatie met jouw werknemers over het cafetariaplan

Communiceer de invoering van het cafetariaplan op een schriftelijke manier naar jouw medewerkers toe in de vorm van een handleiding die de regels en modaliteiten van het plan vastlegt. Het moet voor de werknemers steeds duidelijk zijn wat de financiële gevolgen van een bepaalde keuze van voordeel zijn.

De individuele keuzes van de werknemers moeten vastgelegd worden in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Als je vragen hebt over het cafetariaplan, neem zeker contact met ons op. Samen met onze partner Alice, bekijken we de mogelijkheden van het cafetariaplan in jouw onderneming.

Alices Happiness Plan

Op de hoogte blijven?