Applicaties tegen sociale dumping

Er zijn 2 applicaties ontwikkeld waarmee Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer de strijd tegen sociale dumping wil opvoeren en vereenvoudigen.

  1. Correcte onderneming (Check inhoudingsplicht)

Een Belgische aannemer kan via de app 'correcte ondernemer' meteen zien of een binnen- of buitenlandse aannemer wel in orde is met de sociale wetgeving.

Met deze nieuwe app kan een aannemer door het ondernemingsnummer in te toetsen meteen zien of een onderaannemer de sociale wetgeving opvolgt. Via deze app kan men ook zien of dat een onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft.

In de toekomst zou het zelfs mogelijk zijn om na te gaan of dat de onderaannemer zijn personeel al dan niet correct betaalt.

Indien er onregelmatigheden vastgesteld worden bij de onderaannemer, dan geeft de applicatie alarm. Dan moet de aannemer de inhoudingsplicht volgen. Dit houdt in dat de aannemer een percentage van de factuur moet doorstorten naar de RSZ en/of de belastingdienst.

2. Correcte werknemer (Check Limosa)

Via deze app kan een Belgische ondernemer meteen nagaan of een buitenlandse onderaannemer de correcte regels in ons land wel volgt en bijvoorbeeld een geldig L1-document heeft. Dit document bewijst dat een buitenlandse werknemer of zelfstandige gekend is in ons land en hier dus 2 jaar mag werken volgens de Europese detacheringsregels.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.
Op de hoogte blijven?