Optrekken bekendmakingstermijnen van variabele deeltijdse werkroosters

Eén maatregel van de Arbeidsdeal is specifiek gericht op de deeltijdse werknemers met variabele werkroosters. Zij weten niet op voorhand op welke dagen en uren ze zullen moeten werken wat niet altijd bevorderlijk is om een bijkomende activiteit op te starten zoals een andere job of een opleiding. Daarom werd er beslist om de termijn op te trekken die de werkgever moet respecteren voor de bekendmaking van de werkroosters.

Van 5 naar 7 werkdagen

De wettelijke termijn werd op heden opgetrokken van 5 werkdagen naar 7 werkdagen.

Deze maatregel is ingegaan op 20 november 2022.

Van 1 naar 3 werkdagen

De termijn van 5 werkdagen kon in het verleden ook verkort worden door een sectorale cao naar een minimum van 1 dag. Deze minimumtermijn van 1 werkdag werd nu verlengd tot 3 werkdagen.

Deze maatregel is ingegaan op 20 november 2022.

De sectorale cao's die gesloten zijn vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel en die een minimumtermijn van minder dan 3 werkdagen bepalen voor de bekendmaking van de werkroosters aan de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in een variabele arbeidsregeling, blijven van kracht totdat een nieuwe cao wordt gesloten die een termijn voorziet die in overeenstemming is met de nieuwe maatregel, namelijk minimum 3 werkdagen en dit tot uiterlijk 31 december 2022. Bij gebrek aan een nieuwe sectorale cao zal de minimumtermijn dan automatisch 7 werkdagen worden.

Voor sommige sectoren zijn er uitzonderingen voorzien. Voorbeeld: indien in het Paritair Comité voor de horeca (PC 302) vóór 1 januari 2023 geen nieuwe cao wordt geregistreerd en in werking treedt die een minimumtermijn voorziet die overeenstemt met de nieuwe maatregel, namelijk minimum 3 werkdagen, dan zal in die sectoren de minimumtermijn automatisch van 7 naar 3 werkdagen gebracht worden, ook al werd er geen cao gesloten.

Arbeidsreglement aanpassen

Werkgevers die deeltijdse werknemers met variabele werkroosters tewerkstellen zullen hun arbeidsreglement moeten aanpassen om zo de nieuwe termijn van bekendmaking van de werkroosters te vermelden. Dit zal moeten gebeuren binnen de 9 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze maatregel (20 november 2022).

Tot de inwerkingtreding van het gewijzigd arbeidsreglement en uiterlijk tot het verstrijken van de voornoemde termijn van 9 maanden, blijven de oude termijnen van bekendmaking van de werkroosters gelden.


Wil je meer info over de inkorting van de termijn van aankondiging van het toepasselijke uurrooster ingeval van tewerkstelling van werknemers met een variabel deeltijds werkrooster? Neem contact met ons op en wij bezorgen je meer info.

Op de hoogte blijven?