Bedrijfswagen: referentie-CO²-uitstoten voor 2022 is gepubliceerd

Nederlands wagenpark door coronavirus straks nog ouder

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard wanneer de werknemer deze wagen gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de factoren om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2022 te berekenen, de referentie-CO²-uitstoot, is gekend.

Forfaitaire raming van het voordeel

Het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen wordt als volgt berekend:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO²-percentage

De referentie-CO²-uitstoot bepaalt het CO²-percentage

Om het CO²-percentage te bepalen wordt het CO²-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO²-uitstoot. Voor 2022 bedragen deze referentie-CO²-uitstoten:

  • 91 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 75 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO²-basispercentage bedraagt 5,5% voor de voormelde referentie-CO²-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt dan de referentie-CO²-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO²-gram vermeerderd/verminderd. Het CO²-percentage moet minimum 4% bedragen. Het maximum CO²-percentage is 18%.

De referentie-CO²-uitstoten voor 2022 zijn aanzienlijk lager dan deze van 2021. Dit zorgt voor een stijging van het CO²-percentage en bijgevolg ook voor een stijging van het belastbaar voordeel van alle aard.

Op de hoogte blijven?