Begrotingsakkoord 2023-2024

2f2c31d4196f73eed8e3a9587a4b79bf

Het begrotingsakkoord 2023-2024 werd op 11 oktober 2022 afgesloten door de federale regering.

De maatregelen zijn nog niet definitief, ze moeten nog in een wetgevend kader uitgewerkt worden.

Hierbij geven wij je een overzicht van de meest relevante onderwerpen voor werkgevers.

  1. Vrijstelling / uitstel patronale sociale zekerheidsbijdragen: verlaging van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever in het eerste en het tweede kwartaal van 2023. Een verminderingspercentage van 7,07% op de netto patronale basisbijdragen (25%) voor de lonen voor alle bedrijven, ongeacht wanneer en hoeveel de index bedraagt. In de tweede jaarhelft van 2023 is een gedeeltelijke uitstelmogelijheid tot 2025.
  2. Strengere voorwaarden voor tijdskrediet: het tijdskrediet met motief zorg kind wordt verlaagd van 51 naar 48 maanden, de maximumleeftijd wordt verlaagd van 8 naar 5 jaar en de werknemer moet tenminste 36 maanden anciënniteit hebben bij zijn werkgever in plaats van de huidige 24 maanden. Bij tijdskrediet (alle motieven) is bij een voltijdse opname een verruimde tewerkstellingsvoorwaarde: voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. Bij deeltijdse opname moet men voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving kunnen aantonen.
  3. Hogere werkgeversbijdragen voor SWT'ers: werkgevers zullen hogere werkgeversbijdragen moeten betalen voor hun werklozen met bedrijfstoeslag (SWT'ers).
  4. Overuren: verlenging gevraagd voor het optrekken van 130 naar 180 fiscaalvriendelijke overuren in 2023-2024.
  5. Verlenging van de tijdelijke energie-werkloosheid en het energie-overbruggingsrecht: tot het einde van het eerste kwartaal van 2023.
  6. Studentenarbeid: het jaarlijks quotum van 475 uur studentenarbeid wordt in 2023 en 2024 verhoogd tot 600 uur. Op heden zijn er nog geen corrigerende maatregelen op kinderbijslag en persoon ten laste.
  7. Uitbreiding van de flexi-job sectoren: evenementen - en cultuursector, zorg (ondersteunende functies), sportsector en bioscoopzalen.

Meer informatie volgt indien een maatregel in een wetgevend kader wordt uitgewerkt.

Op de hoogte blijven?