Belangrijk aandachtspunt inzake flexi-jobs!

Graag hadden wij nog eens aandacht gegeven aan een voorwaarde die belangrijk is voor de RSZ in kwartaal T. Kwartaal T is het kwartaal waarin de flexi-job uitgeoefend wordt.

De flexi-job mag geen bijkomende arbeidsovereenkomst hebben bij dezelfde werkgever waar hij die flexi-job uitoefent in datzelfde kwartaal.

Concreet:

  • Als er eerst een Dimona is als OTH, STU, EXT en dan een Dimona als FLX bij diezelfde werkgever dat niet toegelaten wordt;
  • Als er een andere Dimona is als OTH, STU, EXT en bijkomend een Dimona als FLX bij diezelfde werkgever dat niet toegelaten wordt;
  • Als er eerst een Dimona is als FLX en dan een andere Dimona als OTH, STU, EXT bij diezelfde werkgever dat wel toegelaten wordt.

Voor gepensioneerden is dezelfde regel van toepassing verander dus niet zomaar het contract.

Let ook op dat laattijdige dimona's als FLX blijven staan. Verander deze zeker niet naar een OTH. Zo bestaat het gevaar dat een toekomstige FLX niet meer zou aanvaard worden binnen hetzelfde kwartaal.

Op de hoogte blijven?