Belangrijke formaliteit bij gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij nacht-, ploegen- of volcontinu arbeid vanaf 1 april 2024

Ploeg nacht

De gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing nacht-, ploegen- of volcontinu arbeid kan enkel toegepast worden indien er ook een minimale premie toegekend wordt.

De ploegenpremie bij de uitoefening van ploegen- of volcontinu arbeid moet de bezoldiging die aan de werknemer wordt toegekend voor een in ploegen- of volcontinu arbeid gepresteerd uur met minstens 2% doen toenemen. Een nachtpremie die toegekend wordt naar aanleiding van de nachtarbeid, moet de bezoldiging die aan de werknemer wordt toegekend met minstens 12% doen toenemen.

Vanaf 1 april 2024 moeten toegekende ploegen- of nachtpremies uitdrukkelijk voorzien worden in een cao, het arbeidsreglement of een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer.

Op de hoogte blijven?