Belangrijke info over de aanwerving van uw eerste werknemer

Artikel vermindering 1ste werknemer

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vermindering genieten van de socialezekerheidsbijdragen die ze betalen bovenop het brutoloon van hun werknemers.

Eén van deze doelgroepverminderingen heeft betrekking op de aanwerving van een 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de of 6de werknemer. Gedurende enkele kwartalen vanaf de aanwerving kan er een vermindering genoten worden op de socialezekerheidsbijdragen voor deze werknemers. Deze vermindering dient te worden opgenomen binnen de 20 kwartalen.

Een indiensttreding vanaf 1 januari 2016 opent voor een eerste werknemer het recht op een vermindering onbeperkt in de tijd. De werkgever is volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen voor de eerste werknemer. Deze vermindering geldt voor indiensttredingen tot en met 31 december 2020. Indien er geen nieuw wetgevend initiatief komt vóór het einde van het jaar, dan vervalt de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer volledig.

Aan de doelgroepvermindering die toegekend wordt voor de aanwerving van de 2de tot de 6de werknemer verandert er niets, dit onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen die nog zouden aangebracht worden aan het wetgevend kader.

Voor de 2de werknemer betekent dit een vermindering van:

* 1.550 EUR tijdens de eerste 5 kwartalen;

* 1.050 EUR tijdens de volgende 4 kwartalen;

* 450 EUR tijdens de laatste 4 kwartalen.

Voor de 3de tot en met 6de werknemer betekent dit een vermindering van:

* 1.050 EUR tijdens de eerste 9 kwartalen;

* 450 EUR tijdens de laatste 4 kwartalen.

Denkt u eraan om in de toekomst uw eerste werknemer aan te werven? Gelieve rekening te houden met bovenstaande info.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?