Belangrijke wijzigingen berekening fiscale en sociale werkbonus vanaf 1 april 2024

De werkbonus voor werknemers met lage lonen wordt vanaf 1 april 2024 versterkt.

Hieronder bespreken we de wijzigingen die werden aangebracht aan de sociale werkbonus (vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen) en de wijzigingen aan de fiscale werkbonus (vermindering van bedrijfsvoorheffing).

Sociale werkbonus

De sociale werkbonus wordt voortaan in twee fasen berekend: luik A voor de lage lonen en luik B voor de zeer lage lonen.

Luik A

Berekening van het maandloon Bedrag van de vermindering Luik A Bedienden Bedrag van de vermindering Luik A Arbeiders
S ≤ € 2.669,96 € 115,91 € 125,18
€ 2.669,96 < S ≤ € 3.144,45 € 115,91 - (0,2443 x ( S - € 2.669,96)) € 125,18 - (0,2638 x ( S - € 2.669,96))
S > € 3.144,45 € 0 € 0

Luik B

Berekening van het maandloon Bedrag van de vermindering luik B Bedienden Bedrag van de vermindering luik B Arbeiders
S ⩽ € 2.090,78 € 156,30 € 168,80
€ 2.090,78 < S ⩽ € 2.669,96 € 156,30 - (0,2699 x ( S - € 2.090,78)) € 168,80 - ( 0,2914 x ( S - € 2.090,78))
S > € 2.669,96 € 0 € 0

Het totale bedrag van de vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen dat wordt toegekend in het kader van de werkbonus is de som van luik A en luik B.

Fiscale werkbonus

Wat de bedrijfsvoorheffing betreft, is de fiscale werkbonus een vermindering in de vorm van een percentage van het bedrag van de sociale werkbonus.

Vanaf 1 april 2024 wordt het verminderingspercentage versterkt voor de zeer lage lonen (luik B van de sociale bonus).

Zo zal de vermindering van de bedrijfsvoorheffing vanaf 1 april 2024 gelijk zijn aan:

- 33,14% van het bedrag van het luik A van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend.

- 52,54% van het bedrag van het luik B van de sociale werkbonus dat daadwerkelijk is verleend.

Bron:

* Tussentijdse RSZ-instructie van 29 maart 2024 "Werkbonus - grensbedragen na verhoging GGMMI en opsplitsing berekening".

* Koninklijk besluit van 5 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere vermindering van de persoonlijke bijdragen van de sociale zekerheid, BS 18 maart 2024;

* Koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing, BS 19 maart 2024.

Op de hoogte blijven?