Bent u klaar voor de flitscontroles in de horeca?

Op 6 juli 2019 kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) controles op de naleving van de sociale wetgeving aan. Een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever.

Op deze aangekondigde controles worden de sociale inspectiediensten bijgestaan door vb. justitie, politie, FOD Financiën… Het karakter van dit soort controles is eerder informatief en preventief. Natuurlijk worden zware inbreuken wel onmiddellijk bestraft.

Om u goed voor te bereiden, kan het nuttig zijn om de checklist van de SIOD even door te nemen. Daarin is immers opgenomen wat een inspecteur in uw sector tijdens een controle kan vragen. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek. De checklist voor de horeca vindt u hier.

Meestal wordt er op verschillende vlakken gecontroleerd tijdens de flitsacties.

Een eerste luik is de controle op sociale fraude. Dit houdt o.a. de controle op zwartwerk en illegale tewerkstelling in. Er kan ook nagegaan worden of er sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Een tweede luik omvat de controle op sociale documenten. Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

  • het arbeidsreglement met alle werkroosters;
  • (deeltijdse) arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda;
  • afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
  • indien er wordt gewerkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
  • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd (o.a. arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, limosameldingen, A1,…);
  • bij tewerkstelling van flexi-job werknemers: de schriftelijke raamovereenkomst en eventueel de specifieke flexi-arbeidsovereenkomst;
  • Studentenovereenkomsten, zowel de dagcontracten als de contracten van langere duur

Daarnaast kunnen er ook vragen gesteld worden aan uw werknemer:

  • over zijn statuut als werknemer;
  • over zijn statuut als sociaal verzekerde;
  • ….

Bijkomend kan er ook gecontroleerd worden of de werknemers alle toeslagen en voordelen ontvangen waarop ze recht hebben, zoals toeslagen zon- en feestdagen, sociaal abonnement, kledijvergoeding, ecocheques,…

Klanten van Sociaal Kantoor VDA die twijfelen of zij in orde zijn of bepaalde modeldocumenten nodig hebben, kunnen steeds contact opnemen met hun dossierbeheerder want een gewaarschuwde werkgever is een goed voorbereidde werkgever.

Photo by Bimo Luki on Unsplash

Op de hoogte blijven?