Bijkomende toeslag bij tijdelijke werkloosheid vanaf 2024

Bijkomende toeslag tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2024 wordt de tijdelijke werkloosheidsuiterking verlaagd van 65% naar 60% van het (begrensd) loon. Dit begrensd loon bedraagt momenteel 3.299,11 EUR per maand.

Om deze verlaging te compenseren, werd er beslist dat de werknemers recht hebben op een extra aanvulling bovenop de uitkering bij tijdelijke werkloosheid, van toepassing vanaf 1 januari 2024 Dit geldt niet voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De bijkomende toeslag bedraagt 5 EUR voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Een werknemer heeft recht op de bijkomende toeslag vanaf de 1ste dag tijdelijke werkloosheid gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering wanneer het brutoloon niet hoger is dan 4.000 EUR per maand. Wanneer het brutoloon hoger is dan 4.000 EUR per maand, dan heeft de werknemer recht op een bijkomende toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Op de hoogte blijven?