Collectief verlof en vervangingsfeestdagen voor 2023 nu al vastleggen

Verlofkalender

De wettelijke feestdagen in 2023 zijn:

Nieuwjaar

zondag 1 januari 2023

Paasmaandag

maandag 10 april 2023

Dag van de Arbeid

maandag 1 mei 2023

O.L.H. Hemelvaart

donderdag 18 mei 2023

Pinkstermaandag

maandag 29 mei 2023

Nationale feestdag

vrijdag 21 juli 2023

O.L.V. Hemelvaart

dinsdag 15 augustus 2023

Allerheiligen

woensdag 1 november 2023

Wapenstilstand

zaterdag 11 november 2023

Kerstmis

maandag 25 december 2023

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moeten vervangen worden door een andere dag waarop normaal gezien wel wordt gewerkt. Wordt er in jouw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2023 twee feestdagen worden vervangen, namelijk zondag 1 januari 2023 en zaterdag 11 november 2023.

De vaststelling van de vervangingsdag voor de volledige onderneming dient te gebeuren door de ondernemingsraad, of in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer(s). In al die gevallen moet de beslissing genomen worden vóór 15 december 2022.

Dit gebeurt door een ondertekend en gedateerd bericht in de onderneming uit te hangen. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.


Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

Op de hoogte blijven?