Compensatie werkgevers voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie

Photo 1534951009808 766178b47a4f

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2023.

Deze gelijkstelling heeft betrekking op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge:

* de covid-19 pandemie;

* de uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) van 14 en 15 juli 2021;

* het conflict in Oekraïne.

In tussentijd ben je als werkgever hiervan reeds op de hoogte gebracht. Nu is er ook meer nieuws over de financiële compensatie van deze gelijkstelling voor de werkgever aangezien de gelijkstelling een verhoogde loonkost als gevolg heeft.


Er wordt een globale financieringsenveloppe voorzien die is opgesplitst in een enveloppe voor werkgevers van arbeiders (32.894.355 EUR) en voor werkgevers van bedienden (12.417.863 EUR). Het compensatiebedrag voor werkgevers ligt nog niet vast en wordt in de loop van het derde kwartaal 2023 berekend.

Regeling voor werkgevers van bedienden

Voor de werkgevers van bedienden voorziet de overheid een gedeeltelijke compensatie. Enkel als het gemiddeld percentage van tijdelijke werkloosheid door overmacht 'crisis' voor het eerste en het tweede kwartaal van 2022 minimaal 41% bedraagt, heeft de werkgever recht op een compensatie. Die compensatie bedraagt 100%.

Vervolgens bepaalt het percentage van tijdelijke werkloosheid door overmacht 'crisis' voor het eerste en het tweede kwartaal van 2022, het gewicht van de werkgever ten opzichte van alle werkgevers. Het globale budget wordt dan verdeeld op basis van het gewicht van elke werkgever.

De RSZ berekent de compensatie en trekt het bedrag van de vergoeding af van de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal van 2023. De betrokken werkgevers kunnen het ongebruikte krediet overdragen naar de oudste schulden of naar het volgende kwartaal van 2023 of een terugbetaling vragen.

Regeling voor werkgevers van arbeiders

Er wordt een toelage van 32.894.355 EUR aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie toegekend voor 2023, dit gebeurde ten laatste op 1 augustus 2023. Dat is een tegemoetkoming voor de kosten door deze gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht crisis.

Vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Op de hoogte blijven?