Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht - wetsvoorstel wil opschorting opzeggingstermijn bekomen

De wet op de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat bij opzegging door de werkgever de opzeggingstermijn niet ingaat en niet loopt tijdens welbepaalde schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn kan in die gevallen dus niet starten als de arbeidsovereenkomst vóór de voorziene aanvangsdatum geschorst is. De opzeggingstermijn kan evenmin doorlopen in het geval de arbeidsovereenkomst door één van die schorsingsgronden geschorst is.

Wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst wordt wegens tijdelijke werkloosheid, dan moet u goed nagaan om welk type tijdelijke werkloosheid het gaat:

* Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en weerverlet schorsen de opzeggingstermijn;

* Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn niet.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht ingevoerd in het kader van het coronavirus. Gevolg is dat huidige opzeggingstermijnen niet geschorst worden door tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Om die reden werd een wetsvoorstel ingediend dat ervoor zorgt dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus de opzeggingstermijn wel doet schorsen. De aanpassing van de wet zou van tijdelijke aard zijn voor de periode tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020.

Op de hoogte blijven?