Coronacrisis: de bouwsector - uitstel van betaling voor verschuldigde bedragen aan de PDOK

In aansluiting op het betalingsuitstel inzake de bedrijfsvoorheffing en de RSZ-bijdragen in het kader van de coronacrisis, krijgen werkgevers uit de bouwsector nu ook uitstel van betaling voor de PDOK-bijdragen die ze verschuldigd zijn in het eerste en het tweede kwartaal van 2020. De betaling van de PDOK-bijdragen dienen voor de rechtstreekse financiering van de getrouwheids-en weerverletzegels.

De werkgever uit de bouwsector (paritair comité 124) moet geen aanvraag indienen, het uitstel van betaling van de PDOK-bijdragen wordt automatisch toegestaan aan alle werkgevers van de bouwsector.

Voor de betaling van de PDOK-bijdragen moet er rekening gehouden worden met volgende uiterste betaaltermijnen:

* De bijdragen verschuldigd voor het eerste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 2 maanden).

* De bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 worden gestort bij PDOK (bijkomende termijn van 1 maand, aangezien de getrouwheidszegels worden uitgegeven in de maand september).


Op de hoogte blijven?