Coronacrisis: Heeft uw werknemer recht op de feestdag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

We hebben net paasmaandag achter de rug en er liggen nog enkele feestdagen in het verschiet. Ben ik verplicht om al die feestdagen toe te kennen en te betalen in deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Principe: jaarlijks recht op 10 wettelijke feestdagen

Uw werknemer heeft in principe recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar.

Deze feestdagen zijn onder meer paasmaandag, het feest van de arbeid, Hemelvaartsdag en pinkstermaandag. U betaalt in normale omstandigheden het feestdagenloon voor deze dag.

In geval van deeltijdse tewerkstelling gelden er soms afwijkende bepalingen.

Meer uitleg hieromtrent vindt u hier terug.

Specifieke situatie feestdag tijdens schorsing van de arbeidsovereenkomst

Op heden is de arbeidsovereenkomst van vele werknemers geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hier geldt de regel dat uw werknemer het recht op het loon behoudt indien de feestdag valt binnen de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van deze schorsing.

Als we dit praktisch toepassen op de feestdag van paasmaandag, dan geldt het volgende:

Indien uw werknemer al vóór 30 maart 2020 ononderbroken volledig tijdelijk werkloos gesteld werd wegens overmacht corona (er wordt dus tijdelijk geen enkele prestatie meer geleverd) zal betrokkene geen recht hebben op deze feestdag. Uw werknemer zal een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen voor deze dag.

Uw werknemers die ten vroegste vanaf 30 maart 2020 ononderbroken volledig tijdelijk werkloos gesteld werden wegens corona, behouden wel het recht op de feestdag.

Als uw werknemer daarentegen gedeeltelijk tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld (er is geen sprake van één aaneengesloten schorsingsperiode, maar dagen van schorsing worden afgewisseld met dagen waarop gewerkt wordt), zal u bij elke nieuwe schorsing op basis van overmacht (= elke nieuwe dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die volgt op een activiteitsdag) moeten nagaan of de feestdag valt binnen de periode van 14 dagen die volgt op deze dag.

Let wel: feestdagen die vallen op een normale activiteitsdag volgens de voorziene regeling gedeeltelijke arbeid tijdens de tijdelijke werkloosheid overmacht, blijven steeds ten laste van u.

Voor de klanten van Sociaal Kantoor VDA zullen wij dit voor al onze klanten interpreteren.

Op de hoogte blijven?