Coronacrisis: studentenuren worden geneutraliseerd voor het 2de kwartaal 2020

Bij de tewerkstelling van een student kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dit geval is enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Eén van de voorwaarden om van die solidariteitsbijdrage te kunnen genieten, is dat de student niet meer dan 475 uur gespreid over het kalenderjaar mag presteren.

Door de coronacrisis is er in bepaalde sectoren echter een grotere nood aan arbeidskrachten. In het kader van de studentenarbeid werden dan ook maatregelen genomen met betrekking tot de grens van 475 uur per kalenderjaar.

De uren die door studenten tijdens het 2de kwartaal 2020 (1 april 2020 - 30 juni 2020) worden gepresteerd, komen niet in aanmerking voor de berekening van het contingent van 475 uur per kalenderjaar met solidariteitsbijdrage. Deze maatregel is van toepassing op alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden.

Een dimona-aangifte 'STU' vóór de aanvang van de tewerkstelling is nog steeds vereist.

Op de hoogte blijven?