Coronacrisis: vereenvoudiging bij invoering tijdelijke werkloosheid

UPDATE 14/04/2020! De procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis zijn sterk vereenvoudigd. Dit is een gevolg van het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid sinds de invoering van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Alle tijdelijke werkloosheid in elke onderneming die het gevolg is van het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht.

Wat houdt die vereenvoudiging precies in voor de werkgevers?

Men moet, voorlopig tot en met 31/05/2020, geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot en met 30/06/2020, indien de maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

Verder vervalt voor de maanden maart tot en met juni 2020 de verplichting om het controleformulier C3.2A bij te houden en in te dienen bij de uitbetalingsinstelling.

Het is voldoende dat er in de ASR-scenario 5 (= elektronische aangifte sociaal risico waarin het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van de werknemer vermeld staat) de tijdelijke werkloosheid als "overmacht" wordt aangegeven, alsook de reden "coronavirus". Dit geldt als vereiste mededeling naar de RVA toe.

Voor de klanten van Sociaal Kantoor VDA is het voldoende om de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door te geven bij de loonverwerking (code OM - uren werkloos overmacht). Wij brengen vervolgens de ASR-scenario 5 voor u in orde.

Deze werkwijze geldt ook voor werkgevers voor wie er vanaf 13/03/2020 reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd verstuurd, alsook voor de mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Indien er een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen werd verstuurd, dan kan er zonder verdere formaliteiten worden overgegaan naar de regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (met als reden "coronavirus"). Dit geldt ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Wat betekent die vereenvoudiging voor de werknemers?

De werknemers dienen online een aanvraag C3.2-WERKNEMER-CORONA in te dienen om de uitkeringsaanvraag in orde te brengen.

Is uw werknemer aangesloten bij een vakbond, dan dient het dossier online ingediend te worden via de website van de vakbond waarbij uw werknemer aangesloten is:

Is uw werknemer niet aangesloten bij een vakbond, dan dient het dossier online ingediend te worden via de website van HVW

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt voor de periode vanaf 01/02/2020 tot en met 30/06/2020. Dit is ook van toepassing voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering?

De werknemer ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR per maand). Dit is geldig tot en met 30/06/2020.Indien men tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht (reden "coronavirus"), ontvangt men boven op de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 EUR per dag, ten laste van de RVA. Op die werkloosheidsuitkering wordt er 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Op de hoogte blijven?