Cumulatie onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit

Indien een werknemer voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof opnam, dan kon men de onderbrekingsuitkeringen van de RVA cumuleren met inkomsten uit de uitoefening van een zelfstandige activiteit. Echter was deze cumulatie beperkt tot een duur van maximum 1 jaar. Belangrijke voorwaarde was ook dat de werknemer die zelfstandige activiteit al moest uitoefenen gedurende een jaar voor het begin van het tijdskrediet/thematisch verlof.

Maar vanaf 1 augustus 2019 is de cumulatie niet alleen mogelijk bij voltijdse onderbreking van de arbeidsprestaties, maar ook bij vermindering van de arbeidsprestaties.

De werknemer moet minstens een jaar voor het begin van het tijdskrediet of het thematisch verlof die zelfstandige activiteit uitoefenen. De cumulatie is beperkt tot een duur van maximum 24 maanden bij 1/2de vermindering. Bij een vermindering tot 1/5de of 1/10de is de cumulatie beperkt tot een duur van maximum 60 maanden.

Mocht de werknemer na de toegestane periode van cumulatie die zelfstandige activiteit nog combineren met het tijdskrediet of thematisch verlof, dan verliest men het recht op onderbrekingsuitkeringen.


Op de hoogte blijven?