Cumulatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid

In het verleden diende men in geval van cumulatie van studentenarbeid met gelegenheidsarbeid steeds eerst de 50 dagen met solidariteitsbijdragen op te gebruiken alvorens iemand kon worden tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer.

Vanaf 1 juli 2016 heeft men echter de vrije keuze tussen de toepassing van het socialezekerheidsstelsel voor gelegenheidswerknemers en de toepassing van de verminderde bijdragen voor studenten.

De keuze wordt gemaakt op basis van de dimona aangifte die men uitvoert:

  • Men kiest als type werknemer STU voor een tewerkstelling als student.
  • Men kiest als type werknemer EXT voor een tewerkstelling als gelegenheidswerknemer.

Bron:

Koninklijk Besluit van 15 juli 2016, Belgisch Staatsblad 26/07/2016

Op de hoogte blijven?