Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 tellen mee voor vakantie

Artikel dagen TW gelijkstelling

De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door corona werden voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 reeds gelijkgesteld met de gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de opbouw van de vakantierechten.

Een koninklijk besluit van 13 september 2020 bepaalt nu dat deze periode van gelijkstelling uitgebreid wordt van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Deze regelgeving wordt opgevolgd en is bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.

Op de hoogte blijven?