De aanvullende stagebonus

Aanvullende stagebonus

De Vlaamse Regering kent voor het schooljaar 2020-2021 een aanvullende stagebonus toe aan ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. Deze aanvullende stagebonus van 1.000 EUR komt bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere voorwaarden.

Wat is de bestaande stagebonus?

De stagebonus is een premie voor elke werkgever met een vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een duale of alternerende opleiding. De stagebonus wordt éénmaal per schooljaar betaald per tewerkgestelde jongere. De werkgever kan de bonus maximum driemaal ontvangen per jongere. Bij een eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus 500 EUR, bij de derde toekenning is dit 750 EUR.

Voorwaarden:

- De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest.

- De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid.

- De onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: overeenkomst van alternerende opleiding - stageovereenkomst alternerende opleiding - deeltijdse arbeidsovereenkomst.

- De onderneming vraagt de stagebonus aan vóór 31 december na het einde van het schooljaar.

- De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde. Enkel de bevoegde dienst (Departement Werk en Sociale Economie - Team Start- en Stagebonus) kan met zekerheid zeggen of u recht heeft.

Aan de bestaande stagebonus wordt niets gewijzigd.

Maar wat is die aanvullende stagebonus?

Voor het schooljaar 2020-2021 kan een aanvullende stagebonus worden toegekend aan een onderneming onder volgende voorwaarden:

- De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest.

- De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid.

De aanvullende stagebonus bedraagt 1.000 EUR. De aanvullende stagebonus wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere die wordt opgeleid door de onderneming. De aanvullende stagebonus wordt niet meegeteld voor het maximum van 3 stagebonussen.

Aanvraagprocedure aanvullende stagebonus

- Diende u voor schooljaar 2020-2021 al een aanvraag stagebonus in, dan zal u de aanvullende premie automatisch ontvangen.

- Moet u de stagebonus voor schooljaar 2020-2021 nog aanvragen? Dien het aanvraagformulier stagebonus en een kopie van de volledige overeenkomst bij voorkeur via mail in. U zal de aanvullende premie automatisch ontvangen.

- Voldoet u enkel aan de voorwaarden voor de aanvullende stagebonus, m.a.w. voldoet u aan alle voorwaarden van de stagebonus met uitzondering van de leeftijdsvoorwaarde? De aanvraag gebeurt op dezelfde manier en met hetzelfde aanvraagformulier als de stagebonus.

De aanvragen kunnen ingediend worden t.e.m. 31/12/2021.

Bij vragen of meer info, contacteer ons via mail of telefoon. Wij geven u graag advies.

Op de hoogte blijven?