De afrekening voor het vakantiegeld van jouw arbeiders komt eraan

Artikel afrekening RJV vakantiegeld

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt niet rechtstreeks door de werkgever betaald. Zij krijgen hun vakantiegeld via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of de bijzondere vakantiekassen.

De werkgever betaalt dit vakantiegeld echter wel onrechtstreeks wanneer men werkgeversbijdragen betaalt aan de RSZ. Een deel hiervan wordt elk kwartaal samen met de andere bijdragen geëind.

Het resterende gedeelte (10,27% van de lonen aan 108%) blijft verschuldigd en moet uiterlijk op 30 april aan de RSZ betaald worden.

BELANGRIJKE INFO: als werkgever ontvang je de afrekening van het vakantiegeld rechtstreeks van de RSZ.

Op de hoogte blijven?