De afrekening voor het vakantiegeld van uw arbeiders komt eraan!

Vakantiebijdrage

De werkgever moet het saldo van de werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering van het vakantiegeld voor de arbeiders (10,27% van de lonen aan 108% in 2023) betalen. Dit bedrag is verschuldigd vóór 31 maart en moet uiterlijk op 30 april 2024 aan de RSZ betaald worden.

Wij bezorgen binnenkort aan onze klanten een overzicht van de afrekening van de vakantiebijdragen. Wij zullen ook instaan voor de betaling van de vakantiebijdrage aan RSZ, voor de klanten voor wie wij de betalingen uitvoeren.

Op de hoogte blijven?