De consumptiecheque: Meer duidelijkheid over de voordelen en voorwaarden

Consumptie cheque

Omwille van het coronavirus heeft de regering een aantal steunmaatregelen genomen. Sedert een aantal weken circuleert de benaming consumptiecheque al druk in de media.
Nu is er duidelijkheid over de voordelen en voorwaarden in verband met de toekenning van de consumptiecheques aan uw medewerker(s).

Wat is de consumptiecheque?

De consumptiecheque is een uitzonderlijke sociale en economische maatregel die de federale overheid nam met als doel extra koopkracht te bieden aan werknemers en steun te bieden bij de heropstart van de sectoren die hebben geleden onder de gevolgen van de coronacrisis.

De consumptiecheque kan besteed worden bij:

 • de horecasector;
 • de culturele sector: enkel organisaties die door de bevoegde overheid erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn;
 • sport: enkel sportverenigingen die aangesloten zijn bij een regionale of sportfederatie;
 • dit lijstje zal hoogstwaarschijnlijk aangevuld worden met de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest, die goederen of diensten aanbieden aan de consument (niet online of vanop afstand) en voldoen aan de definitie van micro-vennootschap. Die laatste voorwaarde wil zeggen niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700.000 euro;
 • balanstotaal: 350.000 euro.

Voor wie is de consumptiecheque van toepassing?

De consumptiecheque is beschikbaar voor arbeiders, bedienden en bedrijfsleiders. De consumptiecheque kan aan iedereen of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel toegekend worden. De consumptiecheque kan je niet toekennen op individuele basis.

De toekenning van de consumptiecheques is niet verplicht, tenzij een sectorale CAO dit zou voorzien.

Wat zijn de voordelen voor de werkgever van de consumptiecheque?

De cheque is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en van bedrijfsvoorheffing. Het is volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

Hoe wordt de consumptiecheque behandeld?

Bovenstaande bijdragevrijstelling geldt alleen wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • de cheques mogen niet worden verleend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling hiervan, dat al dan niet bijdrageplichtig is voor de sociale zekerheid;
 • de toekenning van de cheques moet vervat zijn in een sectorale of ondernemingscao. Een schriftelijke individuele overeenkomst kan ook voorzien in de toekenning van de consumptiecheque;
 • een cheque heeft een maximale waarde van 10 euro;
 • de werkgever kan een werknemer maximum 300 euro aan cheques toekennen;
 • de cheque mag niet omgeruild worden in geld;
 • de cheques worden afgeleverd op naam van de werknemer. Het totaal bedrag van de consumptiecheques moet vermeld staan op de individuele rekening van de werknemer;
 • uiterste geldigheidsdatum van de cheque is 7 juni 2021;
 • de cheques mogen tot en met 31 december 2020 toegekend worden.

Papieren of elektronische consumptiecheques

De consumptiecheques kunnen onder een papieren of elektronische vorm toegekend worden. Wij adviseren om de elektronische vorm toe te kennen. Het bedrag van de consumptiecheque wordt geladen op een betaalkaart. Het elektronische formaat van de cheques zal voor alle partijen kostbare tijd besparen. Het is gebruiksvriendelijker en zonder gebruik van papier verlaagt dit de besmettingsgevaar!

Benieuwd wat de consumptiecheque voor jou kan bieden?

Wens je meer informatie? Je kan ons steeds telefonisch contacteren op het nummer 056/ 60 50 37 of via mail info@sociaalkantoor.be.

Wens je consumptiecheques toe te kennen? Graag bevestiging vóór vrijdag 21 augustus 2020 via mail info@sociaalkantoor.be.Wij doen verder het nodige bij de loonberekening van augustus 2020 en verwerken de bestelling van de consumptiecheques.

Vanaf september 2020 zijn de cheques ter beschikking op de betaalkaart van uw medewerker(s).

Op de hoogte blijven?