De coronapremie in PC 100 (het aanvullend paritair comité voor de werklieden)

In het paritair comité voor de werklieden (PC 100) werd er beslist om een eenmalige coronapremie toe te kennen in ondernemingen die voldoen aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

  1. Een positieve bedrijfswinst hebben behaald in 2019 en 2020 (code 9901);
  2. Een stijging van minstens 5% van de omzet (code 70) of van de brutomarge (code 9900, indien de omzet niet beschikbaar is) in 2020 ten opzicht van 2019.

Het bedrag van de coronapremie bedraagt:

  • 125 euro indien de omzet of de brutomarge met minstens 5% is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019;
  • 250 euro indien de omzet of de brutomarge met minstens 10% is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019.

De premie wordt betaald aan volgende werknemers:

  • In dienst op 30 november 2021;
  • Volgens de prestaties die tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 zijn verricht en daarmee gelijkgesteld (volgens artikel 6 van cao 20 oktober 2017). De periodes van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden gelijkgesteld met de prestaties;
  • Pro rata berekening voor de deeltijdse werknemers op basis van hun arbeidsregime.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?