De coronapremie in PC 111.01- PC 111.02 en PC 209 (de metaalsector, industriële en ambachtelijke ondernemingen)

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de metaalsector, industriële en ambachtelijke ondernemingen (PC 111.01 -111.02 en 209). In dit akkoord is er onder meer bepaald dat er een coronapremie moet toegekend worden.

Dit betekent concreet:

  • 300 euro voor elke werknemer die voltijds in dienst is op 30 november 2021 en minimaal 60 effectieve arbeidsdagen in 2021 aan de slag was.
  • 400 euro voor elke werknemer die voltijds in dienst is op 30 november 2021 en minimaal 60 effectieve arbeidsdagen in 2021 aan de slag was. Indien de laatste omzet (brutomarge code 9900) van uw onderneming maximum 10% lager is dan de gemiddelde omzet van de boekjaren 2018 en 2019.
  • 500 euro voor elke werknemer die voltijds in dienst is op 30 november 2021 en minimaal 60 effectieve arbeidsdagen in 2021 aan de slag was. Indien de laatste omzet (brutomarge code 9900) van uw onderneming gelijk of groter is dan de gemiddelde omzet van de boekjaren 2018 en 2019.

De coronapremie wordt pro rata berekend voor deeltijdse medewerkers en voor nieuwe indiensttredingen in de loop van 2021.

De coronapremie moet niet toegekend worden voor bedrijven die bedrijfsverlies leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de brutomarge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde brutomarge over de boekjaren 2018 en 2019.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?