De coronapremie in PC 112 (garagebedrijf)

In het paritair comité 112 (garagebedrijf) werd een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2021-2022. Volgens het sectoraal akkoord moet de werkgever een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques.

Onafhankelijk van de bedrijfswinst moet er verplicht een basispremie van 200 euro worden toegekend. Bovendien moeten bedrijven die in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaalden, verplicht een bijkomende premie van 175 euro toekennen.

Elke werknemer die op 30 november 2021 in dienst was, heeft recht op deze premie en dit pro rata de tewerkstellingsbreuk tijdens 2021. Een werknemer die minstens 60 dagen effectieve arbeidsdagen heeft gepresteerd in 2021, heeft recht op de volledige premie.

De arbeiders met minder dan 60 dagen effectieve arbeidsprestaties wordt de premie pro rata berekend:

* indien minstens 15 dagen effectieve prestaties: 25% van de coronapremie

* indien minstens 30 dagen effectieve prestaties: 50% van de coronapremie

* Indien minstens 45 dagen effectieve prestaties: 75% van de coronapremie

Voor deeltijdse medewerkers wordt de premie pro rata berekend.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?