De coronapremie in PC 118 en 220 (paritaire comités voor de voeding)

De sociale partners hebben in de paritaire comités voor de voeding (PC 118 en 220) een akkoord bereikt over onder andere de toekenning van een coronapremie.

Volgens het nieuwe sectorale akkoord moet er een coronapremie toegekend worden met een waarde van 150 euro indien er winst is gemaakt in 2020.

Deze premie moet toegekend worden aan elke werknemer die voltijds aan de slag was tijdens het volledige refertejaar 2020 (effectieve en gelijkgestelde prestaties volgens de bepalingen van de cao over de eindejaarspremie) en als uw onderneming winst maakte in 2020.

De coronapremie wordt pro rata berekend voor deeltijdse werknemers en voor nieuwe indiensttredingen in de loop van het referentiejaar 2020.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?