De coronapremie in PC 119 (handel in voedingswaren) en PC 119.03 (slagerijen)

In het paritair comité 119 (handel in voedingswaren) en PC 119.03 (slagerijen) werd beslist om een coronapremie toe te kennen.

Het bedrag van de coronapremie hangt af van het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst in de onderneming en van de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020:

* Ondernemingen met minder dan 50 werknemers:

  • Positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020: 200 euro
  • Negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 2020: geen coronapremie

* Ondernemingen met 50 werknemers en meer:

  • Positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020: 500 euro
  • Positieve bedrijfswinst in 2020 maar negatief in 2019: 200 euro
  • Negatieve bedrijfswinst in 2020: geen coronapremie.

Werknemers die in dienst zijn op 31 oktober 2021 komen in aanmerking voor de coronapremie op voorwaarde dat zij tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 in de onderneming hebben gewerkt. De premie wordt pro rata berekend voor deeltijdse medewerkers en nieuwe indiensttredingen tijdens de referteperiode.

Werknemers die na 31 maart 2021 in dienst werden genomen, komen niet in aanmerking voor de coronapremie.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekend bedragen.

Op de hoogte blijven?