De coronapremie in PC 121 (schoonmaak)

Een cao van 18 november 2021 betreffende de coronapremie voorziet via het Sociaal Fonds voor de schoonmaak de toekenning van een coronapremie van maximum 500 euro voor voltijdse prestaties, pro rata van de prestaties gedurende de periode lopende van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

De coronapremie wordt door het Sociaal Fonds op naam van de werknemer in de loop van de tweede helft van de maand december 2021 bezorgd.

Het Sociaal Fonds doet de aangifte van de coronapremies aan de RSZ op de aangifte van het 4de kwartaal 2021 en betaalt de bijzondere bijdrage van 16,5%.

De werkgever en het sociaal kantoor moeten geen actie ondernemen rond de coronapremie.


Op de hoogte blijven?