De coronapremie in PC 126 (stoffering en houtbewerking)

In het paritair comité 126 werd een sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2021-2022. Hierin werd er beslist om een coronapremie toe te kennen.

Arbeiders:

Er wordt een coronapremie toegekend van maximaal 300 euro onder volgende voorwaarden:

* Volledige bedrag: minstens 6 maanden in dienst tijdens de referteperiode 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021 en minstens 4/5de tewerkstelling.

* Pro rata berekening volgens de tewerkstellingsbreuk en volgens de periode in dienst tijdens de referterteperiode. Dit is voor werknemers die minder dan 4/5de werken of geen 6 maanden in dienst zijn tijdens de referteperiode.

De toegekende coronapremie is volledig terug vorderbaar bij het FBZ PC 126. De terugvordering bij het sectoraal fonds kan via een door het FBZ PC 126 ter beschikking gesteld terugvorderingsformulier.

Bedienden:

Voor de bedienden wordt de regeling gevolgd betreft de toekenning van de coronapremies in PC 200.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?