De coronapremie in PC 127 (handel in brandstoffen)

Alle werkgevers onder PC 127 (Handel in brandstoffen) dienen aan hun werknemers een coronapremie toe te kennen. Het bedrag van de coronapremie bedraagt 2,25 euro per effectief gewerkte dag gedurende de referteperiode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Het maximum bedraagt 500 euro.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?