De coronapremie in PC 140.03 (transport) en PC 226 (de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek)

In het PC 140.03 (transport) werd een cao afgesloten waar voorzien wordt in een toekenning van een coronapremie. De premie bedraagt 250 euro en zal toegekend worden aan arbeiders die:

* in dienst zijn op 30 november 2021;

* minstens 175 effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd tijdens de periode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021.

Voor deeltijdse medewerkers wordt de coronapremie pro rata berekend. Het te behalen aantal effectief gewerkte dagen wordt eveneens pro rata berekend.

In het PC 226 (de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) is er ook een coronapremie voorzien. De coronapremie bedraagt 250 euro voor de bedienden die:

* op 23 november 2021 in dienst zijn;

* in de referteperiode 1 maart 2020 tot 31 mei 2021 minimaal 175 gewerkte dagen kunnen aantonen.

Voor deeltijdse werknemers wordt de coronapremie pro rata berekend. Het aantal effectief gewerkte dagen wordt ook pro rata berekend in functie van de tewerkstellingsbreuk.

Aanvullend wordt er nog een coronapremie van 40 euro toegekend voor de bedienden die op 23 november 2021 in dienst zijn en zes maanden ononderbroken loon genoten in de periode van 24 mei 2021 tot en met 23 november 2021.

Beide coronapremies ( = max. 290 euro coronapremie) zijn cumuleerbaar.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?