De coronapremie in PC 149.03 (edele metalen)

In ondernemingen waar men, in uitvoering van het sectorakkoord voor PC 200, een coronapremie toekent aan de bedienden, dient ten minste dezelfde coronapremie toegekend te worden aan de arbeiders, volgens dezelfde modaliteiten in PC 200, met uitzondering van:

* De gelijkgestelde periodes: voor de arbeiders dienen de gelijkgestelde periodes in het kader van de eindejaarspremie voor PC 149.03 toegepast te worden;

* De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Regeling coronapremie PC 200

Er wordt een coronapremie in PC 200 toegekend in de ondernemingen die aan 2 cumulatieve voorwaarden voldoen:

1. die bedrijfswinst behaalden in de jaren 2019 en 2020;

2. ten minste 5% stijging van de omzet of de brutomarge kennen.

* Indien de omzet of brutomarge met ten minste 5% is gestegen, bedraagt de premie 125 euro;

* Indien de omzet of brutomarge met ten minste 10% is gestegen, bedraagt de premie 250 euro.

De premie wordt betaald aan de werknemers die op 30 november 2021 in dienst zijn:

* pro rata volgens de prestaties tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 zijn verricht of daarmee worden gelijkgesteld volgens de regeling van de eindejaarspremie;

* deeltijdse werknemers ontvangen de premie pro rata volgens de tewerkstellingsbreuk op 30 november 2021.

Op de hoogte blijven?