De coronapremie in PC 149.04 (de metaalhandel)

In het PC 149.04 (de metaalhandel) werd beslist om een coronapremie toe te kennen onder volgende voorwaarden:

* een basispremie van 250 euro;

* een variabele premie van 100 euro indien positieve bedrijfswinst in 2020;

* volgens onderstaande betalingsmodaliteiten:

- in dienst zijn op 15 november 2021;

- pro rata volgens de tewerkstellingsbreuk op 30 november 2021;

- minstens 60 dagen effectieve prestaties in 2021 om recht te hebben op een volledige premie. Indien geen 60 dagen effectieve prestaties, wordt volgende regeling gevolgd:

  • minstens 15 dagen effectieve prestaties: 25% van de coronapremie;
  • minstens 30 dagen effectieve prestaties: 50% van de coronapremie;
  • minstens 45 dagen effectieve prestaites: 75% van de coronapremie.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?