De coronapremie in PC 200 (het aanvullend paritair comité voor de bedienden)

Volgens het nieuwe sectorale akkoord in PC 200 moet er een coronapremie toegekend worden in de vorm van consumptiecheques als de onderneming aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoet:

1. uw onderneming behaalde een positieve bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020;

2. de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, steeg in 2020 met minstens 5% ten opzichte van 2019. De stijging van de omzet of de brutomarge dient op autonome wijze te zijn behaald en niet kunstmatig (door middel van een fusie of een overname).

Het bedrag van de coronapremie bedraagt:

* 125 euro indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, steeg met minstens 5%.

* 250 euro indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, steeg met minstens 10%.

De coronapremie moet worden toegekend aan elke werknemer die in dienst is op 30 november 2021 en pro rata volgens de prestaties tijdens de periode van 1 december 2020 tot en met 30 november 2021. Hierbij wordt de regelgeving in het kader van de effectieve en de gelijkgestelde prestaties volgens de cao van de eindejaarspremies gevolgd. De periodes van de tijdelijke werkloosheid worden ook gelijkgesteld met de effectieve prestaties.

De coronapremie wordt pro rata berekend voor deeltijdse werknemers en voor nieuwe indiensttredingen tijdens de referteperiode.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?