De coronapremie in PC 207 (de bedienden uit de scheikundige nijverheid)

In het PC 207 (de bedienden uit de scheikundige nijverheid) werd beslist om een coronapremie toe te kennen.

Er wordt een coronapremie van 200 euro toegekend. Hierbij gelden de volgende betalingsmodaliteiten:

* pro rata de tewerkstellingsbreuk in de referteperiode (= het jaar 2021);

* in dienst zijn op 1 november 2021;

* pro rata volgens de effectieve prestaties en gelijkstellingen volgens de sectorale cao's van de eindejaarspremie.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?