De coronapremie in PC 307 (de makelarij & de verzekeringsagentschappen)

In het paritair comité 307 (de makelarij & de verzekeringsagentschappen) werd beslist om een coronapremie toe te kennen onder volgende voorwaarden.

Er wordt een coronapremie toegekend van 100 euro, behalve voor de ondernemingen die aan één van de drie volgende voorwaarden voldoen (dus niet cumulatief):

1. De onderneming heeft geen winst gemaakt of is verlieslatend in 2020;

2. De omzet van 2020 (code 70) is lager dan die van 2019;

3. De procentuele brutomarge, uitgedrukt in procenten voor 2020 is lager dan die voor 2019.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?