De coronapremie in PC 313 (apotheken en tarificatiediensten)

In het paritair comité 313 (apotheken en tarificatiediensten) werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende de coronapremie.

De coronapremie bestaat uit:

  • Een vaste premie van 100 euro;
  • Een voorwaardelijke premie van 100 euro, toe te kennen door alle ondernemingen behalve de ondernemingen die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  1. Als de brutomarge van de onderneming in 2020 lager is dan in 2019, OF
  2. Als de omzet van de onderneming (code 70 van de jaarrekening) in 2020 lager is dan in 2019, OF
  3. Als er geen winst is in de onderneming (code 9901 van de jaarrekening) in 2020.

De coronapremie moet berekend worden voor werknemers die in dienst zijn op 1 december 2021 en op voorwaarde dat zij effectieve prestaties geleverd hebben in de referteperiode die loopt van 1 november 2020 tot 31 oktober 2021. De gelijkgestelde dagen zijn dagen jaarlijkse vakantie, dagen bevallingsrust, dagen gedekt door gewaarborgd loon ziekte, dagen profylactisch verlof en dagen tijdelijke werkloosheid corona.

De coronapremie wordt pro rata berekend in verhouding tot het aantal volledige kalendermaanden dat de werknemer verbonden is met een arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode (1/12de per volledige kalendermaand). De berekening voor deeltijdse werknemers gebeurt pro rata de effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren tijdens de referteperiode.

Op de hoogte blijven?