De coronapremie in PC 323 (beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden)

In het paritair comité 323 werd een cao ondertekend. Hierin werd beslist om een coronapremie toe te kennen in de vorm van consumptiecheques.

De coronapremie wordt toegekend aan alle werknemers die op 1 oktober 2021 in dienst zijn. Alle werknemers die op 1 oktober 2021 nog in dienst zijn, hebben recht op een premie van 280 EUR, ongeacht voltijdse of deeltijdse tewerkstelling.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?