De coronapremie in PC 336 (vrije beroepen)

In het paritair comité 336 werd beslist om een coronapremie toe te kennen.

Deze voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn:

1. Een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in de kalenderjaren 2019 en 2020;

2. De omzet (code 70), of brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 5% is gestegen.

Met 2019 en 2020 worden de kalenderjaren bedoeld.

Volgende voorwaarden voor de werknemer moeten gevolgd worden: de coronapremie wordt toegekend aan de werknemers die op 30 november 2021 in dienst zijn, pro rata volgens de prestaties of gelijkgestelde prestaties die tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 verricht zijn en daarmee worden gelijkgesteld.

Voor deeltijdse bedienden wordt de coronapremie pro rata berekend op basis van de tewerkstellingsbreuk op 30 november 2021.

Het bedrag van de coronapremie is afhankelijk van het percentage van de stijging van de omzet, of de brutomarge indien de omzet niet beschikbaar is:

* 125 euro, indien de stijging ten minste 5% bedraagt in 2020 ten opzichte van 2019;

* 250 euro, indien de stijging ten minste 10% bedraagt in 2020 ten opzichte van 2019.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?