De coronapremie voor het PC 149.01 (de elektriciens)

Werkgevers moeten binnen het paritair comité voor de elektriciens (PC 149.01) een coronapremie toekennen voor de arbeiders.

De premie bestaat uit een basispremie van 300 euro die de werkgever moet toekennen aan de werknemers en een variabel gedeelte van 100 euro voor ondernemingen die geen bedrijfsverlies (code 9901) hebben geleden in 2020.

Om aanspraak te kunnen maken op de coronapremie moet de werknemer in dienst zijn op 30 november 2021. Daarnaast moet de werknemer ook minstens 1 dag effectief tewerkgesteld geweest zijn in het tweede kwartaal van 2020 om aanspraak te kunnen maken op deze premie.

Werd er op ondernemingsniveau al een coronapremie toegekend, dan moet deze in mindering worden gebracht van de sectoraal toegekende bedragen.

Op de hoogte blijven?