De fiscale forfait binnenlandse dienstreizen is geïndexeerd vanaf 1 juni 2024


Werknemers kunnen in opdracht van hun werkgever zich verplaatsen binnen België en hierbij kosten maken. De kosten voor binnenlandse dienstreizen kan je als werkgever forfaitair terugbetalen.

De fiscale forfaits zijn gekoppeld aan de spilindex. De spilindex was in april overschreden dus moeten ook deze bedragen geïndexeerd worden.

Onder de forfait binnenlandse reizen valt onder andere de maaltijdvergoeding en huisvestigingskosten. Deze kosten zijn vanaf 1 juni 2024 geïndexeerd

Maaltijdvergoeding

Voor 1 juni 2024

Vanaf 1 juni 2024

€20,39 per dag

€20,80 per dag

Huisvestigingskost

Voor 1 juni 2024

Vanaf 1 juni 2024

€152,99 per nacht

€156,05 per nacht

Voor de maaltijdkosten zijn er enkele voorwaarden:

  • De verplaatsing duurt minstens 6 uur;
  • De werkgever of een derde kan ook geen enkele andere manier de kost voor de maaltijd op zich nemen;
  • Er is geen ander voordeel om de maltijdkosten te dekken zoals bv. maaltijdcheques.

De werkgever kan er ook voor kiezen om een maandbedrag toe te kennen als de werknemer regelmatig op de baan is. Bij het maandbedrag telt de voorwaarde van de minimale verplaatsing niet.

Op deze maandvergoeding staat ook een maximum, deze kan max 16 keer de dagvergoeding bedragen. Het maandbedrag mag dus maximum €322,80 bedragen.

De huisvestigingskosten kunnen toegekend worden wanneer een werknemer buiten zijn woonplaats moet logeren in België in functie van een dienstverplaatsing.

Ook hier zijn er voorwaarden:

  • De verplaatsing geeft geen aanleiding tot het opnemen van de huisvestigingskost door de werkgever of een derde;
  • De verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard.

Op de hoogte blijven?