De innovatiepremie is ook geldig in 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunnen werkgevers de innovaties van werknemers belonen via een innovatiepremie. Dit blijkt uit het Interprofessioneel Akkoord (IPA) tussen de sociale partners. Dit is een volledig vrijgestelde premie die aan creatieve werknemers kan toegekend worden.

Elke werknemer kan een steentje bijdragen tot de competitiviteit van de onderneming door bepaalde ideeën voor te stellen die een echte meerwaarde betekenen voor de onderneming. Deze meerwaarde kan zeer uiteenlopend zijn: een organisatorische nieuwigheid, een kosten- of tijdbesparende maatregel of een ecologisch project.

Als werkgever moet men voldoen aan een aantal voorwaarden om deze innovatiepremie, die helemaal vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen, toe te kennen:

  • Deze premie vervangt het loon niet.
  • Deze premie wordt enkel toegekend aan de werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst.
  • Het bedrag per werknemer overschrijdt de maandelijkse bruto bezoldiging niet. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1% van de loonmassa van de onderneming.
  • Deze innovatiepremie wordt toegekend aan maximum 10 werknemers per innovatieproject.
  • De premie is van toepassing op maximum 10% van de werknemers. In bedrijven die minder dan 30 personen tewerkstellen, mogen maximum 3 personen beloond worden met de innovatiepremie.

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met sociaal kantoor VDA.

Bron:

Het Interprofessioneel akkoord 2017-2018

Op de hoogte blijven?